A A A
Wymagane dokumenty Wniosek o przydział lokalu.
Załączniki:
  • zaświadczenie o wysokości dochodów brutto za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (dochody osób ubiegających się o lokal),
  • dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną, materialną i zdrowotną (jeżeli osoba  ubiegająca się o przydział lokalu takie dokumenty posiada).
Potwierdzenie pięcioletniego okresu zamieszkania na terenie gminy Słomniki, a w przypadku osób bezdomnych potwierdzenie o co najmniej pięcioletnim okresie korzystania z pomocy społecznej.
Opłaty Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej.
Przewidywany termin załatwienia sprawy Odpowiedź na wniosek udzielana jest w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Inwestycji i Rozwoju
Beata Korus
Nr pokoju: 37
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 137
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy Nie przysługuje.
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 150).
  • Uchwała Nr XXXIV/351/09 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Słomniki.
Uwagi  
Oznaczenie karty SG.0143.38.2014

Aktualizacja 18 września 2014