A A A
Wymagane dokumenty Wniosek właściciela lub utrzymującego zwierzę zawierający:
- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
- dane dotyczące psa (pochodzenie, rasa,wiek, płeć, sposób oznakowania),
- określenie miejsca oraz warunków utrzymania psa.
Kserokopia dokumentu potwierdzającego rasę psa (metryka,rodowód), świadectwo szczepienia psa.
Opłaty Opłata skarbowa: Tak
Wysokość opłaty: 82,00 zł
Opłatę skarbową można uiścić na konto w Banku Spółdzielczym Nr rach. 72 8614 0001 0000 0000 0420 0007
Przewidywany termin załatwienia sprawy do 14 dni
Uwagi: Do 14 dni od dnia uzyskania kompletu dokumentów.
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Inwestycji i Rozwoju
Elżbieta Szyba
Nr pokoju: 8
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 108
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul.Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Słomnikach, w terminie 14 dni od jej doręczenia.
Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne, ( Dz. U. Nr 77, poz. 687)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.)
- art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz. 856),
- Art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
Uwagi Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:
1.    amerykański pit bull terrier,
2.    pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
3.    buldog amerykański,
4.    dog argentyński,
5.    pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
6.    tosa inu,
7.    rottweiler,
8.    akbash dog,
9.    anatolian karabash,
10.    moskiewski stróżujący,
11.    owczarek kaukaski
Oznaczenie karty SG.0143.17.2014 

Aktualizacja  29 maja 2014