A A A
Powiat Krakowski

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować, że na terenie Gminy Słomniki osoby potrzebujące darmowej porady prawnej radcy prawnego lub adwokata mogą skorzystać z punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Uprawnieni mogą uzyskać profesjonalną darmową pomoc prawną świadczoną przez adwokatów i radców prawnych z zakresu większości dziedzin prawa, w tym w szczególności prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego i karnego.

Wyżej wskazana pomoc obejmuje nie tylko uzyskanie bezpłatnie kompleksowej porady prawnej, ale również pomoc w przygotowaniu pierwszego pisma w sprawie sądowej, sądowo-administracyjnej lub sporządzenie projektu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, bądź ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące działania punktów nieodpłatnej pomocy, kryteriów jakie musi spełniać osoba uprawniona oraz zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej mogą Państwo znaleźć pod adresami:

Dla osób niespełniających ustawowych kryteriów pomocy, na terenie Krakowa utworzono dodatkowy punkt pomocy prawnej, gdzie darmową poradę może pozyskać każdy zainteresowany, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty (telefonicznym lub za pośrednictwem strony internetowej). Wszelkie informacje dotyczące dodatkowego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej mogą Państwo znaleźć pod adresem <a href="http://fundacja-consilium.pl/">adwokat Kraków</a>. Pod wskazanym adresem internetowym znajdą Państwo: szczegółowy harmonogram, dane kontaktowe oraz narzędzie do rezerwacji terminów.

            Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w punkcie znajdującym się w Słomnikach, przy ul. T. Kościuszki 29 zgodnie z następującym harmonogramem:

- w poniedziałki:         od 14:00 do 18:00

- we wtorki:              od 16:00 do 20:00

- w środy:                 od 14:00 do 18:00

- w czwartki:             od 14:00 do 18:00

- w piątki:                 od 14:00 do 18:00

W następujących dniach punkt będzie działał w godzinach 10:00 - 18:00: 6 kwietnia, 20 kwietnia, 11 maja, 22 czerwca, 17 sierpnia, 2 listopada, 14 grudnia oraz 21 grudnia 2017 roku.

Serdecznie zachęcamy mieszkańców Gminy Słomniki do skorzystania z oferowanej pomocy.

 

 

Z wyrazami szacunku

radca prawny Bernard Jirnov 

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie