A A A
Fundusze Europejskie

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Urząd Miejski w Słomnikach zapraszają mieszkańców na indywidualne konsultacje z tematyki pozyskiwania Funduszy Europejskich.

Z konsultacji może skorzystać każdy, kto jest zainteresowany pozyskaniem funduszy unijnych na projekty: mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji.

Termin dyżuru:

28 marca 2018 roku (środa)
godz. 12.30-15.00

Miejsce:

Urząd Miejski w Słomnikach
ul. Tadeusza Kościuszki 64
32-090 Słomniki
Sala Obrad (II piętro)

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:

  • dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,
  • preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
  • pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.