A A A
MUW Kraków

Informacja Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, budowa dróg wewnętrznych, budowa rowów, budowa przepompowni wód deszczowych, budowa przyłącza elektroenergetycznego, na dz. nr 314/5 i nr 314/10 obr. 0016 Ratajów, jedn. ewid. Słomniki.

 

Załączniki:
Pobierz plik (informacja_muw_21022017.pdf)Informacja[ ]91 kB2017-02-21 11:35