Ostrzeżenie: upał od godz. 12:00 dnia 19.06.2022 do godz. 18:00 dnia 20.06.2022.

Więcej:Serwis

...

Ostrzeżenie hydrologiczne:gwałtowne wzrosty stanów wody.

Obszar: zlewnie: dopływów Wisły oraz zlewnia Czarna

...

Ostrzeżenie hydrologiczne:gwałtowne wzrosty stanów wody.

Obszar: zlewnie: dopływów Wisły oraz zlewnia Czarna

...

Ostrzeżenie: burze z gradem (stopień 2) od godz. 11:00 dnia 13.06.2022 do godz. 20:00 dnia

...

Ostrzeżenie hydrologiczne:gwałtowne wzrosty stanów wody.

Obszar: zlewnie: dopływów Wisły oraz zlewnia Czarna

...

Ostrzeżenie: burze z gradem (stopień 2) od godz. 14:00 dnia 09.06.2022 do godz. 01:00 dnia

...

Ostrzeżenie hydrologiczne:gwałtowne wzrosty stanów wody.

Obszar: zlewnie: dopływów Wisły oraz zlewnia Czarna

...

Ostrzeżenie: burze z gradem od godz. 05:00 dnia 08.06.2022 do godz. 22:00 dnia 08.06.2022.

Więcej:

...

Ostrzeżenie hydrologiczne:gwałtowne wzrosty stanów wody.

Obszar: zlewnie: Soły poniżej kaskady, Skawy, Raby,

...

Ostrzeżenie: burze z gradem od godz. 15:00 dnia 07.06.2022 do godz. 01:00 dnia 08.06.2022.

Więcej:

...