Ostrzeżenie: burze z gradem (stopień 2)od godz. 13:00 dnia 24.06.2021 do godz. 06:00 dnia

...

Ostrzeżenie hydrologiczne:gwałtowne wzrosty stanów wody. Obszar:Zlewnie: Soły od kaskady

...

Ostrzeżenie: burze z grademod godz. 11:00 dnia 23.06.2021 do godz. 23:00 dnia 23.06.2021.

Więcej:

...

Zmiana ostrzeżenia: Ostrzeżenie: upał (2 stopień)od godz. 12:00 dnia 18.06.2021 do godz. 18:00

...

Ostrzeżenie hydrologiczne:gwałtowne wzrosty stanów wody. Obszar: zlewnie: Małej Wisły, Przemszy,

...

Ostrzeżenie: burze z gradem (2 stopień)od godz. 11:00 dnia 22.06.2021 do godz. 24:00 dnia

...

Ostrzeżenie: upał (2 stopień)od godz. 12:00 dnia 18.06.2021 do godz. 18:00 dnia 22.06.2021.

Więcej:

...

Ostrzeżenie hydrologiczne:gwałtowne wzrosty stanów wody. Obszar: Zlewnie Soły, Skawy, Raby,

...

Ostrzeżenie: burze z grademod godz. 14:00 dnia 12.06.2021 do godz. 23:00 dnia 12.06.2021.

Więcej:

...

Ostrzeżenie hydrologiczne:gwałtowne wzrosty stanów wody. Obszar: zlewnie: Skawy, mniejszych

...