Informacja Burmistrza Gminy Słomniki  z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 18.08.2023 – 21.09.2023.

Spotkania i uroczystości

 1. Dożynki gminne w Waganowicach
 2. Udział w Małopolskim Święcie Warzyw
 3. Uroczyste wprowadzenie nowego samochodu pożarniczego w OSP Waganowice
 4. III Małopolski Motoweek w Słomnikach
 5. Konferencja – Tania energia dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
 6. Uroczystość 500 lecia kościoła w Czaplach Wielkich
 7. Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie remontu drogi w Ratajowie w ramach RFRD w Urzędzie Wojewódzkim WM

Drogi gminne:

 1. Zakończono prace przy remoncie dróg gminnych o nawierzchni kamiennej:

- Remont drogi wewnętrznej w Ratajów koło „czworaków”

           - Remont drogi wewnętrznej w Orłowie do posesji nr 1

           - Remont drogi wewnętrznej w Trątnowice do posesji nr 8

           - Remont drogi wewnętrznej w Ratajowie (Kleśnia przy lesie)

           - Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 218 w m. Kępa

           - Remont drogi wewnętrznej nr 302/1 w m. Polanowice

Wykonawca: F.H.U RADICAL Piotr Kowalik, Skrzeszowice, ul. Malinowa 16 na kwotę: 339.341,75 zł

 1. Rozpoczęto remont i przebudowę dróg gminnych:

Część 1

- „Remont drogi gminnej nr 601798K o długości 1,744 km w miejscowości Ratajów”

Wykonawca: Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. z siedzibą Nowiny, ul. Zakładowa 17

Koszt realizacji:  1.007.260,53 zł w tym dofinansowanie w wysokości 706.803,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Część 2

- „Remont drogi gminnej nr 601775K "Czechy Podgórne - Niegardów Kolonia" w km 0+000 - 1+211 w miejscowości Czechy gmina Słomniki”

- „Remont drogi gminnej nr 601805K w m. Wężerów”

- „Remont drogi gminnej nr 601806K w m. Wężerów”

- „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 720 w m. Wężerów”

- „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 251 w m. Janikowice”

- „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 241 w m. Janikowice”

Wykonawca:  P.H.U.P. "Mika" Jerzy Migdał, Marcin Migdał, Rafał Migdał

Nasiechowice 31

Koszt realizacji: 1.425.079,39 zł

 1. Odtworzono rów na długości 390m przy drodze gminnej nr 601783K w m. Lipna Wola za kwotę 14.145,00 zł

Wykonawca: firma „KUPCZYK” Leszek Kupczy, Brończyce 19

 1. Od października zostanie przywrócony przystanek „Słomniki Rynek” i autobus linii 222 oraz busy komunikacji zbiorowej będą wjeżdżały do Rynku.

Drogi powiatowe: - Zakończono remont drogi powiatowej w Lipnej Woli o dł. 2150 mb

Złożone wnioski i uzyskane dofinansowania:

 1. Złożenie wniosku w ramach konkursu „Rozświetlamy Polskę”
  o przyznanie pomocy finansowej na modernizację oświetlenia drogowego /wymiana lamp/ w wysokości 4 000 000 zł /80%/
 2. W ramach programu „dostępna przestrzeń publiczna” z PFRON otrzymaliśmy dofinansowanie na modernizację tarasu, schodów wejściowych i podjazdu oraz wymianę drzwi wejściowych w budynku urzędu miejskiego w kwocie ponad 206 000 zł / 80 procent wartości inwestycji/.
 3. Przyznanie dotacji w ramach konkursu ,,Małopolskie świetlice wiejskie 2023 ” na realizację zadania polegającego na doposażeniu świetlicy wiejskiej w Miłocicach. Kwota dofinansowania wynosi 18.900,00 zł, wartość zadania to 27.000,00 zł.

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Wnioski złożone we wrześniu:
-wnioski o dotację złożone i przesłane do WFOŚ w Krakowie:  9
-wnioski oczekujące na uzupełnienia przez beneficjentów: 7 dotacyjne; 10 rozliczeniowe

-wnioski rozliczeniowe dot. zrealizowanych inwestycji: 8

PROJEKT PARASOLOWY OZE

Zachęcamy do składania deklaracji członkostwa w programie parasolowym OZE.

Będzie można się starać o dotację do fotowoltaiki, pompy ciepła i magazynu energii. Program skierowany będzie do właścicieli budynków jednorodzinnych. 

Szczegóły u ekodoradcy.

Program Czyste Powietrze / uchwała antysmogowa

Przypominamy, że zbliżający się sezon grzewczy jest ostatnim sezonem kiedy mieszkańcy mogą użytkować kotły pozaklasowe – wynika to z uchwały antysmogowej. Kotły pozaklasowe należy wymienić do końca kwietnia 2024r.

Zatem zachęcamy do składania wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze na wymianę źródeł ciepła i ewentualną termomodernizację, gdzie jest możliwe pozyskanie dotacji od 40% do nawet 100% kosztów kwalifikowanych. Dotacja jest zależna od dochodu. Szczegółowe informacje u ekodoradcy.

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ ZGKiM W 2023r

 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Prandocin Wysiołek – zadanie zakończone
 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wężerów – zadanie zakończone
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszowice, Prandocin Iły i Prandocin – w trakcie realizacji
 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słomniki.

Kanalizacja sanitarna przy nowej drodze od ul Jana Pawła II w kierunku ul Bema (za przedszkolem)- zadanie zakończone

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w  Słomnikach przy ul. Krakowskiej.

Drugi przetarg rozstrzygnięty

Wykonawca MOL BUD Dariusz Molong, umowa podpisana 12 września 2023r.

- etap I, termin wykonania to 30.11.2023r, od ul. Zagłoby do wiaduktu kolejowego włącznie

- etap II, termin wykonania to 12.07.2024r, od wiaduktu kolejowego włącznie w kierunku ul Hubala

- łączna kwota za całość zadania to 1 762 967,28 zł (brutto)

 1. Przygotowanie do wymiany fragmentu sieci wodociągowej w Rynku w Słomnikach - październik

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty budowlane  związane z modernizacją ZS w Waganowicach
 2. Wykonano konstrukcję schodów z wypełnieniem kratami pomostowymi z balustradami w OSP Miłocice
 3. Wykonano remont zaplecza sanitarnego w LKS Niedźwiedź
 4. Wykonano remont szatni w LKS Trątnowice
 5. Zakupiono kosiarkę spalinową dla LKS Polanowice
 6. Remont dachu na urzędzie – rozpoczęto prace
 7. Zakończono sezon na kąpielisku w Januszowicach, frekwencja korzystających wzrosła około dwukrotnie, sezon przebiegł bez żadnych incydentów.
 8. Zakończyła się akcja sprzątania Gminy Słomniki, wzięły w niej udział niemal wszystkie sołectwa (z wyjątkiem Januszowic). Mieszkańcy wraz z sołtysami organizowali się i sprzątali swoje tereny, gdzie wyrzucane są nielegalnie odpady. ZGKiM zapewnił worki i rękawiczki oraz odebrał zebrane śmieci. Dziękujemy wszystkim za udział, każde zaangażowane w akcję sołectwo otrzyma sfinansowane przez Urząd Miejski w Słomnikach rośliny.
 9. W ramach zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z Narodowym funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeprowadzono pierwszą zbiórkę z działalności rolniczej:

- zostało złożonych 45 wniosków;

- zadeklarowano ok. 45 ton odpadów;

- przekazano 9,4 ton do utylizacji;

Nadal trwa nabór wniosków a kolejny odbiór odbędzie się w drugiej połowie października.

 1. Przygotowania do wyborów parlamentarnych
 2. Wyniki konsultacji społecznych nazw ulic

 Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 • Koszenie trawy na kąpielisku, skateparku, przy urzędzie miejskim, przy drodze gminnej w Januszowicach, przy budynku starej szkoły
 • Sprzątanie kąpieliska i skateparku, czyszczenie chodnika na skateparku
 • Montaż regałów w archiwum urzędu miejskiego
 • Palikowanie 40 sztuk drzewek w Niedźwiedziu oraz 10 sztuk drzewek na oczyszczalni ścieków
 • Demontaż szaf z urzędu miejskiego i przewóz na PSZOK przy ul. Niecałej
 • Koszenie terenu przy mieszkaniach socjalnych, ul. Kościuszki
 • Wymiana zaworów wodnych w mieszkaniu komunalnym w Prandocinie
 • Transport namiotów na dożynki gminne z Wielkiej Wsi i Zagórzyc Dworskich do Słomnik i z powrotem
 • Montaż znaków drogowych na drogach gminnych oraz montaż tablic informacyjnych przy drogach gminnych
 • Kontrola placów zabaw i naprawa urządzeń na placach zabaw
 • Naprawa dróg gminnych asfalten na Ratajowie
 • Koszenie ścieżki przy przejeździe kolejowym przy ul. Kolejowej
 • Naprawa linki naciągowej na boisku sportowym w Smrokowie
 • Malowanie pomostu na kąpielisku Januszowice
 • Naprawa klamek i zamków w mieszkaniach socjalnych na ul. Kościuszki
 • Naprawa włazu studzienki przy boisku w Polanowicach
 • Naprawa rynien w szkole w Prandocinie

 

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel