Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 22.09.2023 – 09.11.2023

 Spotkania i uroczystości

 1. Organizacja wyborów parlamentarnych oraz referendum
 2. Udział w konsultacjach Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP – drugie spotkanie
 3. Spotkanie z Ministrem Infrastruktury, rozmowa z Prezesem Tauron Dystrybucja oraz Prezesem PKP PLK
 4. Podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy z PKP PLK w zakresie przygotowania dokumentacji na modernizacje stacji kolejowej PKP Niedźwiedź
 5. Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski – nowe przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego
 6. Peregrynacja figury Św. Michała Archanioła w parafii Słomniki
 7. Udział w uroczystej gali Święta Małopolski w Muzeum Lotnictwa w Krakowie
 8. Spotkanie z dyrektorami szkół z okazji Dnia KEN
 9. Spotkanie z dyrektorami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krakowie

Drogi gminne:

 1. Zakończono remont i przebudowę dróg gminnych:

- Remont drogi gminnej nr 601798K o długości 1,744 km w miejscowości Ratajów

- Remont drogi gminnej nr 601775K o długości 1,211 km w miejscowości Czechy

- Remont drogi gminnej nr 601805K w m. Wężerów

- Remont drogi gminnej nr 601806K w m. Wężerów

- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 720 w m. Wężerów

- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 251 w m. Janikowice

- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 241 w m. Janikowice

Koszt realizacji: 2 500 000 zł

 1. Podpisano umowę na drogi gminne z podziałem na części:

Część 1:

- Przebudowa drogi wewnętrznej, przebudowa skrzyżowania i budowa przejścia dla pieszych drogi gminnej nr 601824K (ul. Św. Jana Pawła II)  w miejscowości Słomniki

Wykonawca: F.H.U. MOL-BUD Dariusz Molong, Szczepanowice 57, 32-200 Miechów na kwotę 197.220,36 zł w tym dofinansowanie w wysokości 139.660,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Część 2

- Remont drogi gminnej nr 553 w m. Miłocice (k. domków nauczycielskich)

- Przebudowa drogi nr 393 w m. Prandocin (k. cmentarza)

Wykonawca: F.H.U. MOL-BUD Dariusz Molong, Szczepanowice 57, 32-200 Miechów na kwotę 274.955,92 zł

 1. Otworzono przetarg na:

- Remont ul. Słonecznej w Słomnikach wraz z budową zatok postojowych

Najtańsza oferta firmy F.H.U. MOL-BUD Dariusz Molong, Szczepanowice 57, 32-200 Miechów na kwotę 923.608,05 zł

 1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Podpisano umowę na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowych 2023/2024 z firmą: Kamil Nowak, Roboty Ziemne koparkami, Kępa 26a na kwotę 347.999,76 zł

 1. Otrzymano dofinansowanie na drogi na rok 2024:

- „Budowa drogi gminnej na obszarze po scaleniu w Słomnikach – I etap” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 2.000.000,00 zł

- „Remont drogi gminnej nr 601765K na odcinku  1,140 km w miejscowości Prandocin Wysiołek  i remont drogi gminnej nr 601778K na odcinku 2,926 km w miejscowości Wesoła i Ratajów gmina Słomniki” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.116.644,20 zł (60%)

 1. Wiaty przystankowe

Zamontowano 2 wiaty przystankowe w m. Brończyce i 1 w m. Waganowice na łączną kwotę 29.160,00 zł

Dokonano wstawienia 7 szt. szyb w wiatach przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 772 w kierunku Miechowa w m. Januszowice, Prandocin, Wężerów i Orłów na kwotę 2.850,00 zł

 1. Prace drobne
 2. Wykonano 3 stanowiska z ławkami przy ścieżce pieszo-rowerowej w ciągu ul. św. Jana Pawła II w Słomnikach
 3. Umocniono skarpy rowu w miejscowości Polanowice
 4. Wykonano odwodnienie przy drodze na działce nr 53/3 w Szczepanowicach
 5. Odtworzono rów w m. Lipna Wola (przed sołtysem) i w m. Niedźwiedź (Gliniki)
 6. Wykonano chodnik na placu targowym oraz wykonano przedłużenie chodnika przy starym przedszkolu w kierunku placu zabaw
 7. Wykonano utwardzenie pobocza przy ul. Niecałej w Słomnikach
 8. Utwardzono drogę rolniczą nr 375 w miejscowości Czechy przy rzece Szreniawa
 9. Dokonano obcinki gałęzi drzew i wycinka krzewów przy drodze rolniczej nr 290 w m. Trątnowice
 10. Odtworzono rów przydrożny w centrum Trątnowic przy drodze gminnej.
 11. Udrożniono rów w m. Smroków
 12. Wykonano dokumentację na remont mostu w miejscowości Smroków – szacunkowy koszt 900 000 zł

Drogi powiatowe

 1. Złożono wniosek do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego do wykonania zadań w roku 2024 w ramach Inicjatyw Samorządowych:

- Remont drogi powiatowej nr 1173K w miejscowości Januszowice

- Remont utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2162K w miejscowości Wężerów

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2161K w miejscowości Polanowice

- Wykonanie dokumentacji na utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2142K w miejscowości Smroków

 1. Trwają prace na drogach powiatowych:

- Remont ul. Słowackiego w Słomnikach

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2145K w m. Zaborze i Niedźwiedź

Złożone wnioski i uzyskane dofinansowania:

 1. Polski Ład komponent zabytki – uzyskanie dofinansowania w wysokości 495 000 zł na remont konserwatorski budynku dworca kolejowego przy ul. Kolejowej
 2. Polski Ład edycja VIII – uzyskanie dofinansowania na budowę ŚDS w Miłocicach /6,8mln zł/
 3. Złożenie wniosku w ramach programu pn. „Rozświetlamy Polskę”
  o przyznanie pomocy finansowej na modernizację oświetlenia drogowego /wymiana lamp/ w wysokości 4 000 000 zł /80%/ brak rozstrzygnięcia

Przetargi:

 1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słomniki z podziałem na zadania

W dniu 02.11.2023 r nastąpiło otwarcie ofert.

W zakresie zadania nr 1 – oświetlenie w miejscowości Wesoła - najkorzystniejsza oferta firmy Amper opiewa na kwotę 91 155,30 zł.

W zakresie zadania nr 2  – oświetlenie LED - najkorzystniejsza oferta firmy Amper

opiewa na kwotę 93 996,60 zł. /Smroków 2 lampy, Trątnowice 2 lampy, Zaborze 7 lamp, Kacice 4 lampy, Lipna wola 5 lamp

 1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w Słomnikach.

W dniu 02.11.2023 r nastąpiło otwarcie ofert, najkorzystniejsza oferta firmy ECOPELL SP.Z O.O. opiewa na kwotę 223 052,40 zł.

 1. Budowa stref rekreacji w Gminie Słomniki z podziałem na zadania (Waganowice i Prandocin)

Postępowanie ogłoszone, otwarcie planowane na dzień 09.11.2023 r.

Inwestycje wodociągowo - kanalizacyjne

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszowice, Prandocin Iły i Prandocin – zadanie zakończone
 2. Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Słomnikach przy ul. Krakowskiej.

- etap I, termin wykonania to 30.11.2023r, od ul. Zagłoby do wiaduktu kolejowego włącznie

- etap II, termin wykonania to 12.07.2024r, od wiaduktu kolejowego w kierunku ul Hubala

 1. Rozpoczęcie wymiany fragmentu sieci wodociągowej w Rynku w Słomnikach

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Wnioski złożone we wrześniu:
-wnioski o dotację złożone i przesłane do WFOŚ w Krakowie:  8
-wnioski oczekujące na uzupełnienia przez beneficjentów: 5 dotacyjne; 5 rozliczeniowe

-wnioski rozliczeniowe dot. zrealizowanych inwestycji: 17

PROJEKT PARASOLOWY OZE

Zachęcamy do składania deklaracji członkostwa w programie parasolowym OZE.

Program Czyste Powietrze / uchwała antysmogowa

Przypominamy, że zbliżający się sezon grzewczy jest ostatnim sezonem kiedy mieszkańcy mogą użytkować kotły pozaklasowe – wynika to z uchwały antysmogowej. Kotły pozaklasowe należy wymienić do końca kwietnia 2024r.

KONTROLE PALENISK

Przypominamy, o trwających podczas sezonu grzewczego kontrolach palenisk domowych. Kontrole przeprowadzają upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Słomnikach. Podczas kontroli sprawdzane są źródła ogrzewania oraz opał. Mieszkańcy posiadający kocioł na paliwo stałe – węgiel są zobligowani przedstawić podczas kontroli stosowny dokument poświadczający jakoś paliwa – dokument taki otrzymuje się przy zakupie węgla.

W domowym kotle zabronione jest spalanie śmieci, mokrego drewna, kartonów, sklejki meblowej, palet. Za nieprzestrzeganie przepisów grożą kary finansowe a nawet skierowanie sprawy do sądu.

Sprawy bieżące:

 1. Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego

Wykonawca - firma  BGJ PROFI Spółka z o.o. Szczecin ul. Ks. M. Mostnika 8, 70-672 Kwota 200 000zł

 1. Wykonanie remontu elewacji budynku komunalnego w Januszowicach

Wykonawca Tadeusz Kołodziejczyk F.H.U DACH-STYL Tadeusz Kołodziejczyk Prandocin Wysiołek 78, 32-090 Słomniki. Kwota 30.000,- brutto

 1. Zwrot  podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników:

-Liczba złożonych wniosków-350

-Liczba wydanych decyzji-350

- Kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 273 739,00 zł

-Kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 5 475,00 zł

 1. Zgłaszanie suszy rolniczej 2023

- Rząd wydłużył termin składania wniosków o oszacowanie szkód, które powstały w wyniku tegorocznej suszy. Rolnicy mają  taką możliwość do 17 listopada 2023 r.

- Zgłaszanie za pośrednictwem aplikacji ,, Zgłoś szkodę rolniczą" , więcej informacji na stronie internetowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 1. Zawarcie umowy na opracowanie projektu budowlanego i technicznego budowy nowego odcinka oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej - ul. Kolejowa, ul. Mirka na kwotę  348,00 zł. Planowany termin wykonania: 20.12.2023 r.

Wykonawca –EL-TOM Tomasz Miodek, ul. Jemiołowa 19b, 30-377 Kraków.

6.     Zawarcie umowy z firmą ZISTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Zygmuntowska 12, 31-314 Kraków na przygotowanie do sezonu grzewczego kotłowni wraz z jej obsługą w okresie grzewczym. Obsługa dotyczy kotłów w budynku komunalnym przy ul. Kościuszki 26 i Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Słomnikach. Realizacja zadania potrwa od listopada 2023 r. do kwietnia 2024 r. i wyniesie 6.863,40 zł.

7.     Podpisanie umowy z firmą Handlowo-Usługową ELDO Jacek Mucha, Krępa 131A,  na wykonanie zasilania rozdzielnicy oraz lamp oświetlenia ulicznego parkingu na rynku w Słomnikach. Realizacja zadania potrwa do 17 listopada br. i wyniesie 24.600,00 zł

 1. W ramach utrzymania czystości i porządku w szczególności na terenach rekreacyjno-spacerowych zakupiono 10 koszy na psie nieczystości; są to: ul. św. Jana Pawła II przy ścieżce rowerowej, pod halą sportową, promenada ul. Kolejowa- ul. Okrzei, skatepark przy ul. 3 Maja, Rynek, Strefa rekreacji w Januszowicach, park nad Młynówką, park przy ul. Wolności 4, plac zabaw przy ul. Wolności 4. Apelujemy o przestrzeganie zasad sprzątania po swoich psach.

Brygada remontowa

 • Montaż znaków drogowych na drogach gminnych
 • Tynkowanie ścian w starej szkole
 • Rozbiórka pieca i ułożenie płytek podłogowych w mieszkaniu komunalnym w Prandocinie
 • Montaż tablic informacyjnych przy drogach gminnych
 • Koszenie terenu mieszkań socjalnych na ul. Kościuszki
 • Montaż ławek ul. JPII do ul. Poniatowskiego
 • Malowanie altany na kąpielisku w Januszowicach
 • Montaż koszy 10 sztuk teren miasta
 • Demontaż boazerii i malowanie ścian w Urzędzie Miejskim
 • Wymiana zamków w mieszkaniach socjalnych ul. Kolejowej
 • Koszeni trawy przy stacji PKP Niedźwiedź
 • Transport kajaków i rowerków po zakończonych sezonie
 • Malowanie pokoju logopedy w starej szkole
 • Naprawa spłuczek i kranów mieszkania socjalne ul. Kościuszki
 • Naprawa tablicy informacyjnej w Wesołej
 • Przygotowanie lokali wyborczych na wybory parlamentarne
 • Naprawa kostki brukowej na ul. Wolności
 • Czyszczenie rynien stara szkoła
 • Wymiana oświetlenia na dekorach świątecznych
 • Malowanie korytarza w urzędzie
 • Transport ławek i stołów hala sportowa
 • Obcinka drzew teren gminy Słomniki
 • Montaż tablic informacyjnych 3 sztuki teren miasta
 • Wymiana toalet mieszkania socjalne
 • Przygotowanie grobów żołnierzy na Wszystkich Świętych
 • Naprawa asfaltem dróg gminnych
 • Malowanie mieszkania komunalnego w Prandocinie
 • Wycinka drzew, ul. Żeromskiego

 

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel