kolorowe kubły na odpady

Przedstawiamy nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminie Słomniki na drugie półrocze 2023 roku. Więcej informacji o odbiorze odpadów i PSZOK TUTAJ

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY SŁOMNIKI

W OKRESIE  LIPIEC– GRUDZIEŃ 2023 R.

TEREN MIEJSKI

 

SŁOMNIKI

 

ULICE

DZIEŃ WYWOZU

od 6:00 do ZAKOŃCZENIA

-Zmieszne odpady komunalne

-Odpady segregowane (szkło, papier, plastik)

-Odpady BIO

-Odpady zielone ( 1.07.2023-30.11.2023)

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ul. Bema

ul. Poniatowskiego

ul. Słoneczna

ul. Św. Jana Pawła II

ul. Św. Siostry Faustyny

ul. Norwida

ul. Wyspiańskiego

ul. Kasprowicza

ul. Rydla

ul. Lelewela

ul. 29 Listopada

ul. Mickiewicza

ul. Krasińskiego

ul. Proszowska

ul. Brykalskiego

ul. Partyzantów

ul. Moniuszki

ul. Chopina

ul. Matejki

ul. Chełmońskiego

ul. Kossaka

ul. Malczewskiego

ul. Niecała

ul. Zagłoby

ul. Hubala

ul. Krakowska

ul. Krótka

ul. Batorego

PONIEDZIAŁEK ODPADY ZMIESZANE

03

17

31

14

28

 

11

25

 

09

23

 

06

20

 

04

18

 

WTOREK SEGREGACJA

04

18

01

12

(sobota)

 

29

12

26

10

24

07

21

05

19

ul. Kościuszki

ul. Łokietka

ul. Żeromskiego

ul. Wolności

ul. Rejtana

ul. Rzemieślnicza

ul. Okrzei

ul. Strzelecka

ul. Kilińskiego

ul. Karpacka

ul. Grunwaldzka

ul. Rzeźnicza

ul. Słowackiego

ul. 3 Maja

ul. Polna

ul. Wiśniowa

ul. Mirka

ul. Kolejowa

ul. Kazimierza Wielkiego

Rynek

ul. Górzysta

ul. Zamknięta

ul. Staszica

PONIEDZIAŁEK ODPADY ZMIESZANE

 

10

24

 

 

07

21

 

 

04

18

 

02

16

30

 

13

27

 

 

11

29

 

WTOREK SEGREGACJA

11

25

08

22

05

19

03

17

31

14

28

12

29

 

BLOKI:

ul. Słoneczna

ul. Św. Jana Pawła II

ul. Św. Siostry Faustyny

ul. Kolejowa

ODPADY ZMIESZNE, BIO 2 X TYDZIEŃ (PONIEDZIAŁEK I PIĄTEK)

 

POZOSTAŁA SEGREGACJA  WG. POTRZEB  (WTOREK)

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY SŁOMNIKI

W OKRESIE  LIPIEC– GRUDZIEŃ 2023 R.

TEREN WIEJSKI

 

NAZWA

 

MIEJSCOWOŚCI

 

ODBIÓR

od 6:00 do ZAKOŃCZENIA

Zmieszne odpady komunalne - 1 raz na 2 tygodnie

Odpady segregowane (szkło, papier, plastik) – 1 raz w miesiącu

Odpady zielone ( 1.07.2023-30.11.2023) – 1 raz na 2 tygodnie

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

JANIKOWICE

MUNIAKOWICE

PRANDOCIN IŁY

ORŁÓW

Zmieszane + Bio

07, 21

 

04, 18

 

01, 15, 29

 

13, 27

 

10, 24

 

08, 22

 

Plastik + Papier

07

04

01

13

10

08

Szkło

21

18

15

27

24

22

 

WĘŻERÓW

SMROKÓW

ZAGAJE SMROKOWSKIE

LIPNA WOLA

Zmieszane + Bio

07, 21

 

04, 18

 

01, 15, 29

 

13, 27

 

10, 24

 

08, 22

 

Plastik + Papier

07

04

01

13

10

08

Szkło

21

18

15

27

24

22

 

JANUSZOWICE

KACICE

Zmieszane + Bio

10,24

7,21

4,18

2,16,30

13,27

11,

 23 (sobota)

Plastik + Papier

10

07

04

16

13

11

Szkło

10

07

04

16

13

11

 

PRANDOCIN

PRANDOCIN -WYSIOŁEK

Zmieszane + Bio

03,17,31

14,28

11,25

09,23

06,20

04,18

Plastik + Papier

17

14

11

09

06

04

Szkło

17

14

11

09

06

04

 

POLANOWICE

TRĄTNOWICE

SZCZEPANOWICE

Zmieszane + Bio

04,18

1,16(środa)

29

12,26

10,24

07,21

05,19

Plastik + Papier

18

16

12

10

07

05

Szkło

18

16

12

10

07

05

 

MIŁOCICE

WESOŁA

ZABORZE

Zmieszane + Bio

11,25

08,22

05,19

03,17,31

14,28

12,

28(czwartek)

Plastik + Papier

11

08

05

03

14

12

Szkło

11

08

05

03

14

12

 

KĘPA

BROŃCZYCE

WAGANOWICE

CZECHY

Zmieszane + Bio

05,19

02,16,30

13,27

11,25

08,22

06,20

Plastik + Papier

19

30

27

25

22

20

Szkło

19

30

27

25

22

20

 

RATAJÓW NIEDŹWIEDŹ

Zmieszane + Bio

12,26

09,23

06,20

04,18

2(czwartek),15,29

13,27

Plastik + Papier

12

09

06

18

15

13

Szkło

12

09

06

18

15

13

BLOKI:

 

RATAJÓW 130-131

ODPADY ZMIESZANE 2 X TYDZIEŃ (PONIEDZIAŁEK I ŚRODA)

ODPADY SEGREGOWANE WG. POTRZEB