W piątek 24 listopada br. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Słomnikach odbył się koncert jubileuszowy w wykonaniu uczniów, absolwentów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Słomnikach, bowiem szkoła kształci muzycznie dzieci z naszej gminy już 10 lat.

Podczas uroczystości uczniowie jak i absolwenci szkoły kształcący się obecnie w szkołach muzycznych II stopnia w Krakowie dali popis swoich umiejętności w występach solowych jak i wspólnym na orkiestrę. Zabrzmiały dzieła muzyki poważnej, znane kompozycje ludowe jak i z repertuaru muzyki filmowej. Pani dyrektor Grażyna Dubiel podkreśliła, że szkoła muzyczna przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach powstała z inicjatywy Burmistrza Gminy Słomniki Pawła Knafla,który zabiegał o zgodę ma utworzenie placówki w Ministerstwie Kultury w Warszawie i taką zgodę uzyskał. Podziękowała także wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom za tworzenie i rozwój tej placówki. Jak podkreślił pan Burmistrz Paweł Knafel utworzenie szkoły było wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy chcieli kształcić muzycznie dzieci bez czasochłonnych dojazdów do Miechowa czy Krakowa. Pan Burmistrz wręczył wicedyrektorowi Krystianowi Klimczykowi pamiątkowy grawer oraz sprzęt muzyczny – trąbkę.

Przedstawicielka rady rodziców dziękowała kadrze dyrektorskiej i nauczycielskiej, zwracając uwagę, że szkoła istnieje dzięki dzieciom i rodzicom, którzy chcą do niej uczęszczać.

W uroczystości wzięli udział oprócz wymienionych osób wizytator z Centrum Edukacji Artystycznej w Krakowie Ilona Tomera-Chmiel, radni Rady Miejskiej w Słomnikach na czele z przewodniczącym Grzegorzem Płazkiem, licznie zgromadzeni rodzice i dzieci.

Wicedyrektorem Szkoły Muzycznej I stopnia jest Krystian Klimczyk. Szkoła zapewnia bezpłatną edukację, naukę na wybranym instrumencie – akordeon, flet, fortepian, gitara, klarnet, perkusja, puzon, sakshorn, saksofon, skrzypce, trąbka, wiolonczela – wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, możliwość wypożyczenia instrumentu, bogatą ofertę zajęć, świetlicę otwartą do godz. 17.00.

Składamy zarówno uczniom jak i nauczycielom najserdeczniejsze życzenia dalszego rozwoju i sukcesów!

 

1
1
2
2
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36