budynek świt z lotu ptaka

Gmina Słomniki podpisała umowę na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłocicach, pozyskała na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 6,8 mln zł.

W Miłocicach powstanie nowoczesny kompleks przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Środowiskowy Dom Samopomocy „Świt” w Miłocicach, który działa na terenie naszej Gminy od ponad 18 lat, opiekując się osobami ze szczególnymi potrzebami przede wszystkim z naszej gminy. ŚDS jest prowadzony w budynku, który obecnie jest zbyt mały, żeby przyjąć kolejnych chętnych. Obecnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami placówka dysponuje 200 m2 powierzchni użytkowej i zapewnia wsparcie 25 dorosłym osobom z niepełnosprawnościami. Niestety liczba takich osób, które chciałyby skorzystać z pomocy oferowanej przez placówkę jest dużo większa.

W Ośrodku odbywają się różnego typu aktywności. Każde zajęcia są zajęciami terapeutycznymi, ponadto są one dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego uczestnika. Udział w zajęciach proponowanych przez „Świt” daje uczestnikom możliwość ich szerokiego rozwoju. Wpływa na rozwój kompetencji społecznych, rozwój aspiracji, ambicji, zainteresowań, zamiłowań wszystkich biorących w zajęciach osób. Dzięki uczestnictwu w tych formach aktywności każdy z uczestników ma również możliwość rozwoju zarówno samodzielności jak również sprawności fizycznej.

By wyjść naprzeciw tym szczególnym potrzebom Burmistrz Gminy Słomniki zdecydował o budowie nowego kompleksu, który w pełni zabezpieczy potrzeby osób, które wymagają tej szczególnej formy wsparcia.

Będzie to obiekt parterowy o powierzchni użytkowej ok. 700 m2 wraz z zagospodarowaniem otoczenia tj. budową ciągu pieszo-jezdnego, miejsc postojowych, muru oporowego, siłowni zewnętrznej, terenów zielonych. Inwestycja będzie kosztować 7 894 107,01 zł, w tym ze środków, które Gmina Słomniki pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 6,7 mln zł. Inwestycję wykona Zakład Remontowo-Budowlany "BUDOLEX" Stanisław Oleksy, 34-603 Ujanowice 109, planowany termin jej zakończenia to lipiec 2025 r.

swit3
swit1
swit2
Previous Next Play Pause
1 2 3