Widok na wyremontowaną drogę i tablicę informacyjną

Zmodernizowano dwie ważne drogi gminne: nr 601773K Polanowice–Szczepanowice na długości 1,365 km oraz nr 601769K Brończyce–Niedźwiedź na długości 1,517 km.

Inwestycja polegała na wykonaniu nowych nakładek asfaltowych, utwardzeniu poboczy i odpowiednim oznakowaniu. To kolejne drogowe inwestycje poprawiające komfort jazdy i bezpieczeństwo dla kierowców i pieszych.

Remont wykonała firma PRODIM Oskar Niezabitowski ul. Blokowa 14 31-752 Kraków. Łączny koszt wyniósł 987 297,26 zł, inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 546 375 zł.