napis policja

Komendant Powiatowy Policji w Krakowie insp. Jacek Cholewa wspólnie  z Komendantem Komisariatu Policji w Słomnikach podinsp. Markiem Kyziołem  serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Kocmyrzów - Luborzyca do udziału w debacie społecznej „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, która odbędzie się:

 29 listopada 2023 roku o godz. 15:00

w Domu Seniora, Zastów 107

Tematem głównym debaty będzie omówienie działań Policji w związku z podjętymi podczas poprzedniej debaty zobowiązaniami, mającymi na celu wyeliminowanie, bądź zminimalizowanie zagrożenia związanego z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów w rejonie parkingów Park & Ride w m. Baranówka ul. Orzechowa oraz Łuczyce ul. Kolejowa, ul. Nad Stacją. Omówione zostaną również inne problemy lub zagrożenia zgłaszane przez mieszkańców.

Podsumujemy także stan bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy, a także omówimy problemy społeczne występujące lokalnie, m.in. zgłaszane za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w debacie!

Źródło: KPP w Krakowie