Ze względu na prognozę przekroczenia w dniu 14 grudnia 2021 r. poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10, komunikacja miejska na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego będzie bezpłatna w dniu 14 grudnia 2021 roku od godz. 00.00 do godz. 24.00.

Więcej