Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 19 września 2022r. o godz. 15.00. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia gminy Słomniki do Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa.
 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słomniki za I półrocze 2022 r.,
 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej gminy Słomniki.
 7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2022 r.
 8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.
 9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie współfinansowania i przejęcia przez Gminę Słomniki zadania z zakresu właściwości Województwa Małopolskiego.
 10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu sieci wodociągowej.
 11. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 12. Zamknięcie posiedzenia.