Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa i Urząd Miejski w Słomnikach zaprasza

na spotkanie informacyjne o pozyskaniu środków zewnętrznych na działalność statutową dla organizacji pożytku publicznego, dla lokalnych liderów i osób zainteresowanych rozwojem lokalnej społeczności.

 25 kwietnia (wtorek) 2023 r. o godz. 16.00 na Sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach

Podczas spotkania

  • prezentacja Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, którego Gmina Słomniki jest członkiem
  • informacje o naborach wniosków na rozwój działalności społecznej, w tym o majowych naborach w ramach Ośrodka Działaj Lokalnie
  • prezentacja planów na rozwój LGD

Stowarzyszenie tworzy obecnie Lokalną Strategię Rozwoju, która będzie obejmowała także teren Gminy Słomniki.

Stowarzyszenie organizuje spotkania z lokalnymi liderami, aktywnymi organizacjami, które byłyby zainteresowane podjęciem współpracy z LGD - szczególnie jako wnioskodawcy w przyszłych naborach, ale nie tylko.