Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie realizuje edukacyjny Program onkologiczny pn: „Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszania umieralności na nowotwory w Małopolsce”.

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słomniki, Prandocin Wysiołek, Januszowice – gmina Słomniki”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Złap za STER!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Urząd Miejski informuje, że stanowisko obsługi spraw związanych z dowodami osobistymi dnia 5 listopada 2021r. będzie czynne wyłącznie do godziny 12.00. Jest to spowodowane koniecznością wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie e-dowodu 2.0 zawierającego odciski palców od 7 listopada 2021 r.  Za utrudnienia przepraszamy.

Informuje się, że w dniu 27.10.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 632/8
poł. w Słomnikach obj. księgą wieczystą: KR1S/00001834/9 oraz nr 1477/8
poł. w Słomnikach obj. księgą wieczystą: KR1S/00012826/0.

Burmistrz Gminy Słomniki, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U.z 2020 r.poz. 1683 z późn.zm) w załączeniu przekazuje informacje o terminach polowań zbiorowych  na terenie obwodów łowieckich obejmujących swoim zasięgiem tereny Gminy Słomniki (Koło Łowieckie ,,Jarząbek" w Krakowie, Koło Łowieckie ,,Knieja” w Krakowie, Koło Łowiecki ,,Sosnówka” w Krakowie).

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 18 października 2021r. o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego.

Urząd Miejski w Słomnikach informuje, że rozpoczął się proces wystawiania skierowań do e-rejestracji na szczepienia dawką przypominającą dla wszystkich osób, które ukończyły 50 rok życia oraz pracowników ochrony zdrowia mających bezpośredni kontakt z pacjentem lub w warunkach laboratoryjnych z materiałem zakaźnym SARS-CoV-2.

Dostrzegasz w swoim otoczeniu Seniorów bezinteresownie działających na rzecz innych, wspierających środkowo lokalne, zachwycających otoczenie wigorem i aktywnością? Chciałbyś, żeby zostali wyróżnieni tytułem Seniorki lub Seniora Roku i aby o tych niezwykłych osobach dowiedziała się cała Małopolska? Już dziś zgłoś ich do udziału w XV Małopolskim Plebiscycie „Poza stereotypem – Seniorka i Senior Roku”.

Podkategorie