A A A
Wybory Chłopa Roku

Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach Grzegorz Płażek zajął drugie miejsce w ogólnopolskich wyborach Chłopa Roku, które odbyły się w Racławicach u podnóża Kopca Kościuszki  pod koniec kwietnia.

Aby znaleźć się na podium należało nie tylko ciekawie zaprezentować swój region, ale także wykazać się sprawnością fizyczną i talentem artystycznym. Był także tekst sprawdzający wiedzę na temat bezpieczeństwa pracy w rolnictwie finansowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Tym większe gratulacje należą się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Słomnikach panu Grzegorzowi Płażkowi, który pięknie zaprezentował swoje umiejętności jako gospodarza i rolnika i pokonał rywali,  zajmując drugie miejsce w tych wyborach.

Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji i sprawiedliwą oceną pieczę sprawowało jury, na czele którego stał prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni.

Fot. miechowski.pl