A A A
Spotkanie w sprawie OZE

W poniedziałek 15 maja mieszkańcy zainteresowani montażem odnawialnych źródeł energii spotkali się na sali obrad, by poznać warunki finansowania projektu.

Spotkanie dotyczyło możliwości dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

Mieszkańcy mogli dowiedzieć się m.in. jakie instalacje będą finansowane w ramach projektu, jakie warunki muszą być spełnione, by móc starać się  dofinansowanie oraz jak działają poszczególne urządzenia OZE.

Spotkanie prowadził Zastępca Burmistrza Michał Chwastek oraz ekodoradca Gminy Słomniki Aleksandra Fraś-Zdeb. Wziął w nim udział również przedstawiciel Firmy  Replikant Sp. z o. o., która zajmuje się montażem instalacji OZE.

W Gminie Słomniki trwają przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie na zakup i montaż Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Wsparcie ma zostać udzielone ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Konkurs ma zostać ogłoszony w III kwartale 2017 roku. Więcej o projekcie – tutaj.