A A A
Edukacyjna Gmina Małopolski

Gmina Słomniki znalazła się w gronie 10 finalistów Plebiscytu „Edukacyjna Gmina Małopolski 2017”. W dniach 6–19 listopada 2017 r. odbędzie się internetowe głosowanie na najciekawsze inicjatywy edukacyjne dla mieszkańców. Zachęcamy do aktywnego udziału!   

Celem tegorocznej edycji jest wyłanianie i promocja gmin najaktywniej wspierających rozwój kompetencji, kwalifikacji i zainteresowań swoich mieszkańców, prezentacja najciekawszych przedsięwzięć  edukacyjnych organizowanych w Małopolsce w 2017 r. oraz promocja idei uczenia się przez całe życie. Kapituła Plebiscytu doceniła Małopolski Festiwal Innowacji, który jest już cykliczną imprezą w naszej gminie oraz konferencje „Promocja gospodarstw ekologicznych i nowych odmian roślin w rolnictwie” dla rolników z cyklu „O biznesie przy kawie”.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w internetowym głosowaniu na naszą gminę. Głosowanie rozpocznie się 6 listopada o godz. 15.00, a zakończy 19 listopada. GŁOSUJ tutaj.

Plebiscyt pod nazwą ,,Edukacyjna Gmina Małopolski” adresowany jest do małopolskich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich obejmujących miasta do 25 tys. mieszkańców.

Tytuł Edukacyjnej Gminy Małopolski 2017 otrzyma gmina, która uzyska największą liczbę punktów liczonych następująco:

  • 20% ostatecznej liczby punktów stanowić będzie wartość wynikająca z miejsca zajętego w rankingu aktywności edukacyjnej gmin;
  • 40% ostatecznej liczby punktów stanowić będzie wartość wynikająca z miejsca zajętego w głosowaniu mieszkańców. Głosy oddane na poszczególne przedsięwzięcia organizowane przez jedną gminę będą sumowane;
  • 40% ostatecznej liczby punktów stanowić będzie wartość wynikająca z miejsca zajętego w głosowaniu Kapituły.

Organizatorem konkursu jest powiatowy Urząd Pracy w Krakowie. Więcej o plebiscycie – tutaj.