A A A
Spotkanie z MIR

W Urzędzie Miejskim w Słomnikach odbyło się spotkanie informacyjne m.in. o tegorocznych zasadach wypełniania wniosków dotyczących dopłat bezpośrednich.

Organizatorem spotkania była Małopolska Izba Rolnicza. Oprócz przedstawicieli Małopolskiej Izby Rolniczej, którzy podsumowali ostatni rok działalności tej instytucji byli obecni reprezentanci Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Tematy poruszane na spotkaniu to m.in.: zasady wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe, gospodarowanie ziemią związane z jej dzierżawą i sprzedażą oraz zmiany w systemie ubezpieczeń. Osoby z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawiły zasady wypełniania wniosków obszarowych. W 2018 r. uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie płatności. Jak podkreślali prelegenci, istnieje możliwość złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017.

UWAGA: Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 r. w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 r. składa się w terminie od 15 lutego do 14 marca br. na formularzu udostępnionym – tutaj. Wnioski obszarowe można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus – tutaj.

O zmianach w zakresie sprzedaży i dzierżawy ziemi oraz o funduszach pomocowych dla rolników opowiedział przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie. Natomiast zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych przedstawiły panie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie. Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach w każdy czwartek w godz. 9.00–12.00  w pokoju przy schodach na II piętrze przyjmuje przedstawiciel KRUS-u, który udziela wszelkich informacji także o nowych zasadach w systemie ubezpieczeń.