A A A
Wyjazd rolników

Rolnicy z Gminy Słomniki wymieniali się doświadczeniami z rolnikami zrzeszonymi w grupy producentów zbóż w Spytkowicach i Zatorze.

Rolnicy z naszej gminy, głównie właściciele dużych gospodarstw, uczestniczyli w wyjeździe studyjnym w miejscowościach Spytkowice i Zator, gdzie siedziby mają grupy producentów zbóż. Poznawali tam technologię produkcji zbóż, zasady funkcjonowania grup producenckich, wymieniali się doświadczeniami. Gminę Słomniki oraz Małopolską Izbę Rolniczą reprezentowali  Zastępca Burmistrza Michał Chwastek oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach Grzegorz Płażek.

Grupy w Spytkowicach i Zatorze tworzy 36 rolników, każda grupa liczy 6 członków. Tamtejsi gospodarze uprawiający głównie pszenicę, rzepak, kukurydzę na ziarno, mają nawet kilkuset hektarowe gospodarstwa. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele firmy, która zaopatruje te grupy w środki do produkcji rośli.

Jak podkreślali rolnicy z grup producenckich tworzenie ich przynosi wymierne korzyści, m.in. możliwość wynegocjowania niższych cen środków do produkcji roślin, większe możliwości przy negocjowaniu warunków sprzedaży oraz bonusy finansowe na rozwój grup.

Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Płażek, podsumowując wyjazd, powiedział, że to było spotkanie praktyków z praktykami. Wyraził też nadzieję, że takie zdobywanie pozytywnych doświadczeń w przyszłości zaowocuje powstaniem takiej grupy producenckiej w naszej gminie.

Galeria zdjęćWyjazd zorganizowała Gmina Słomniki oraz Małopolska Izba Rolnicza.