A A A
Spotkanie z Burmistrzem

Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel spotkał się z mieszkańcami Słomnik, by podsumować dotychczasowe przedsięwzięcia dotyczące rozwoju miasta oraz projekty i plany na przyszłość.

W niedzielę 12 marca w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Słomnikach odbyło się spotkanie Burmistrza Pawła Knafla oraz Przewodniczącego Rady Osiedla Artura Dydlińskiego z mieszkańcami miasta Słomniki. Burmistrz Knafel zaprosił mieszkańców, by podsumować dotychczasowe działania prorozwojowe na rzecz Słomnik, przedstawić zestawienie przedsięwzięć już zrealizowanych, będących w realizacji oraz projektów i planów na przyszłość.

W pierwszej kolejności zaprezentował dane budżetowe, m.in. jak kształtują się gminne wydatki na inwestycje. Jak podkreślił, wydatki na inwestycje systematycznie rosną. Dla porównania w latach 2007–2009 wyniosły one 18 mln zł, a już w latach 2014–2016 było to 38 mln zł. Ze środków zewnętrznych w latach 2007–2009 pozyskano 5,6 mln zł, ale już w latach 2014–2016 było to ponad 18 mln zł.

Galeria zdjęćPrzedstawił inwestycje drogowe, budowlane i wodno-kanalizacyjne wykonane na terenie miasta Słomniki – jak np. budowa nowego przedszkola, modernizacja oczyszczalni ścieków, remont dróg i chodników. Burmistrz przedstawił także plany i projekty, które będą realizowane w przyszłości. Są to m.in. program wymiany pieców w całej gminie, projekt budowy ciągów pieszo-rowerowych ujętych w Gminnym Planie Mobilności, budowa parkingów przy stacjach PKP, przebudowa drogi Słomniki – Kocmyrzów, projekt budowy lodowiska syntetycznego w  Słomnikach i wiele innych. Mieszkańcy mogli zadawać pytania zarówno Burmistrzowi Knaflowi jak i Przewodniczącemu Rady Osiedla Arturowi Dydlińskiemu; wywiązała się ciekawa dyskusja, żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi. Po spotkaniu był także czas na indywidualne rozmowy.