A A A
Kongres Samorządów

O rozwoju polityki regionalnej i samorządowej dyskutowało 2 tys. ekspertów z ponad 40 krajów. Odbyło się ponad 80 spotkań i konferencji, na których dyskutowano o kondycji samorządów, ich problemach i wyzwaniach.  Gminę Słomniki reprezentował Burmistrz Paweł Knafel.

Kraków przez dwa dni, 27–28 marca, stał się europejskim forum samorządowym; odbywał się tu bowiem III Europejski Kongres Samorządów.  Pod hasłem „Samorządy w obliczu wyzwań XXI wieku” zorganizowano liczne sesje plenarne, panele dyskusyjne, debaty, konferencje. Gminę Słomniki reprezentował burmistrz Paweł Knafel.  Pierwszy dzień zdominowała sesja plenarna pod tytułem „Europa w obliczu globalnych zmian a samorząd przyszłości”. Wśród zaproszonych ekspertów znaleźli się m.in. Emil Boc – Premier Rumunii (2008–2012), François Decoster – Przewodniczący Komisji ds. Obywatelstwa, Zarządzania, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych w Komitecie Regionów Unii Europejskiej czy kard. Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski. Drugi dzień Europejskiego Kongresu Samorządów to m.in. dyskusja z udziałem marszałka Jacka Krupy na temat „Europejski Region Przedsiębiorczości. Droga do sukcesu".  Rozmawiano także o inteligentnym rozwoju regionów i miast, efektywnej gospodarce wodnej, czy o tym „Jak rozwijać transgraniczną infrastrukturę”.

– Cieszy to, że skupiono się na wszystkich szczeblach samorządowych: od gminnego do regionalnego. Co ważne, mogliśmy się zapoznać z diagnozami i pomysłami na rozwój samorządów wszystkich opcji politycznych – powiedział burmistrz Knafel. Burmistrz uczestniczył w tych dyskusjach, które są ważne dla Gminy Słomniki, m.in. w panelu o inteligentnych miastach, w panelach pt. „Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionalny”; „Rozwój oferty firmy energetycznej wobec wyzwań samorządu. Problem smogu i możliwości jego ograniczenia poprzez wymianę systemów ogrzewania”, „Nowoczesna infrastruktura transportowa w regionach – sposób na poprawę jakości życia mieszkańców” czy „Sponsoring sportowy w samorządzie: czy to się opłaca?”.  Jak podkreślił Burmistrz, III Europejski Kongres Samorządów nawiązuje do corocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy i należą się podziękowania głównemu organizatorowi, którym jest Instytut Wschodni, za zauważenie, jak ważny dla rozwoju Polski jest rozwój polskich samorządów.

 Fot. Urząd Marszałkowski WM