A A A
Wyremontowana droga

 Kierowcy mogą już wygodnie poruszać się na wyremontowanej trasie Orłów–Smroków oraz Polanowice nr 294. Gmina na tę inwestycję pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 85 tys. zł.

Tym razem wyremontowano odcinki dróg Orłów–Smroków (na długości 791 m) oraz Polanowice nr 294 do p. Kupczyka (na odcinku 217 m). Remont obejmował uzupełnienie podbudowy kruszywa oraz wykonanie 2 warstw masy asfaltowej. Koszt obu remontów wyniósł ok. 219 tys. zł,; kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego to ok. 85 tys. zł. Wykonawcą było Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. Kraków.