A A A
Przepompownia

Sieć kanalizacyjna w Gminie Słomniki rozrasta się. Tym razem podłączone zostały dwie ulice w Słomnikach, odcinki w Januszowicach oraz w Prandocinie Wysiołku.

W Słomnikach przyłącza wykonano na części ul. Bema oraz na ul. Poniatowskiego; ponadto w Januszowicach i w Prandocinie Wysiołku. W sumie objętych nowymi przyłączami zostało 240 osób.

 

Łączna długość oddanej kanalizacji wynosi ok. 8 km. Wybudowano także 3 przepompownie (na zdjęciu); ilość rocznie odprowadzanych ścieków wynosi 13140,00 m3.

Inwestycja niewątpliwie poprawi komfort życia mieszkańców oraz przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń, ograniczając ilość ścieków wprowadzanych do ziemi i wód powierzchniowych, poprawi jakość wód powierzchniowych przepływających przez teren Gminy Słomniki.

Inwestycja została dofinansowana w ramach funduszy PROW (1 396 855,08 zł), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (470 048,78 zł) oraz z budżetu Gminy (1 981 790,26 zł).