herb gminy słomniki archanioł Michał

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 28.12.2023 – 08.02.2024.

Spotkania i uroczystości

 1. Udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Krakowskiego
 2. Noworoczny koncert kolęd Szkoły Muzycznej w MGCK
 3. Udział w spotkaniach roboczych Klastra Energii w Kocmyrzowie
 4. Udział w spotkaniu zorganizowanym przez Metropolię Krakowską na temat zmian w finansowaniu komunikacji zbiorowej /MPK/
 5. Spotkanie noworoczne Związku Emerytów i Rencistów z udziałem Wicemarszałka WM Łukasza Smółki
 6. Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski - harmonogram naborów wniosków w ramach FEM w roku 2024
 7. Udział w spotkaniu z nowym Wojewodą Małopolskim Krzysztofem Janem Klęczarem
 8. Udział w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Koło Caritas
 9. Udział w zebraniach sprawozdawczych w jednostkach OSP – Zaborze, Niedźwiedź, Miłocice, Prandocin, Waganowice, Smroków

Drogi gminne:

Ogłoszono postępowania przetargowe na:

 1. Budowa drogi gminnej na obszarze po scaleniu – I etap

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.000.000,00 zł.

Termin wykonania: do końca września br.

 1. Remont drogi gminnej nr 601765K na odcinku I - w km od 0+000 do km 0+826, na odcinku II - w km od 0+830 do km 1+140 w miejscowości Prandocin Wysiołek

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wysokości 918.309,00 zł

Termin wykonania: do końca sierpnia br.

 1. Remont drogi gminnej nr 601778K na odcinku I - w km od 0+000 do km 2+806, na odcinku II - w km od 2+837 do km 2+926 w miejscowości Wesoła i Ratajów gmina Słomniki

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wysokości 1.198.334,00 zł

Termin wykonania: do końca sierpnia br.

 1. Remont obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 601800K w miejscowości Smroków

Termin wykonania: do końca sierpnia br.

 1. W trakcie przygotowania jest postępowanie przetargowe na remont cząstkowy dróg gminnych

Drogi rolnicze

 1. Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie dróg rolniczych z budżetu państwa dla zadań pn.:
 • Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Muniakowice
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Polanowice
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Prandocin-Iły

Otrzymaliśmy informacje, że wniosek złożony przeszedł pozytywnie weryfikację i otrzymamy dofinansowanie w wysokości 350.000,00 zł

Prace w trakcie realizacji:

 1. Remont ul. Słonecznej w Słomnikach wraz z budową zatok postojowych

Wykonawca: F.H.U. MOL-BUD Dariusz Molong, Szczepanowice 57, 32-200 Miechów

 1. Przebudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Rynku w Słomnikach wraz z infrastrukturą wodociągową, kanalizacyjną i techniczną

Wykonawca: F.H.U. MOL-BUD Dariusz Molong, Szczepanowice 57, 32-200 Miechów

Przetargi:

 1. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłocicach
 2. Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Słomnikach w 2024r.
 3. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta i gminy Słomniki w I półroczu 2024 r
 4. Sukcesywna dostawa paliw płynnych w 2024 roku
 5. Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Słomnikach
 6. Wyłapywanie i zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zbieranie, transport i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Słomniki w 2024 roku

Złożone wnioski:

 1. Złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie Świetlice Wiejskie 2024” na zadanie pn. „Remont sali świetlicy wiejskiej w miejscowości Prandocin, Gmina Słomniki”. Planowana wartość zadania to ok. 82.190 zł, wartość wnioskowanego wsparcia to 57.530,00 zł.

2.     Złożenie wniosku o dofinansowanie do Zarządu Dróg Wojewódzkich  na  realizację programu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego” na zadanie polegające na doświetleniu przejścia dla pieszych w Słomnikach przy Rynku na kwotę 20.000,00 zł. Szacowana wartość zadania 40.000,00 zł.

 1. Złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie OSP 2024” na zadanie pn. „Remont sali w budynku OSP Prandocin, Gmina Słomniki”. Planowana wartość zadania to ok. 83.000 zł, wartość wnioskowanego wsparcia to 41.500,00 zł.
 2. Złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie OSP 2024” na zadanie polegające na przeprowadzenie kursu kwalifikowanego pierwszej pomocy dla 50 strażaków ochotników z jednostek OSP na terenie Gminy Słomniki. Planowana wartość zadania to 50.000 zł, wartość wnioskowanego wsparcia to 25.000,00 zł.
 3. Złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS 2024” na zadanie pn. „Wymiana nawierzchni syntetycznej na boisku w Prandocinie – Wysiołku, Gmina Słomniki”. Planowana wartość zadania to ok. 570.000 zł, wartość wnioskowanego wsparcia to 285.000,00 zł.
 4. Złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach w odpowiedzi na konkurs na Partnerów do Projektu „Bezpieczna Małopolska – Bon na ratowanie – Straż Pożarna” na zadanie polegające na zakupie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wężerów. Planowana wartość zadania to ok. 1.200.000 zł, wartość wnioskowanego wsparcia to 780.000,00 zł.

 PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 

 • wnioski o dotację złożone i przesłane do WFOŚ w Krakowie: 29
 • wnioski oczekujące na uzupełnienia przez beneficjentów: 7
 • wnioski rozliczeniowe dot. zrealizowanych inwestycji: 21

Wymiana pieców bezklasowych – ostateczny termin maj 2024r.

Sprawy bieżące:

 1. Trwa przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia przetargu na remont konserwatorski budynku stacji kolejowej w Słomnikach ul. Kolejowa 117 - I etap
 2. Zamówiona została usługa umycia elewacji Urzędu miasta wraz z zagruntowaniem preparatem biobójczym. Przygotowano dokumentację do przetargu na odnowienie elewacji Urzędu Miasta wraz z wymianą okien.
 3. Trwają prace budowlane - szkoła Waganowice
 4. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszowice, Prandocin, Prandocin Iły, dokonano komisyjnego odbioru sieci,  właściciele nieruchomości mogą zwracać się do Zakładu o wpięcie się do kanalizacji.
 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Słomnikach ul. Krakowska. - 16 stycznia podpisano umowę z PKP PLK w zakresie realizacji przejścia siecią wod-kan przez teren kolejowy. Obecnie pomimo trudnych warunków pogodowych i gruntowych w miarę możliwości prowadzone są prace budowlane.

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 • Malowanie pomieszczeń, położenie płytek, naprawa i wymiana urządzeń w toaletach w Urzędzie Miejskim
 • Montaż znaków drogowych na drogach w gminie Słomniki
 • Naprawa dróg asfaltem na drogach gminnych w Prandocinie Wysiołku
 • Transport ławek, namiotów i stołów do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
 • Montaż znaków drogowych na terenie gminy Słomniki
 • Montaż tablic informacyjnych przy ul. Hubala w Słomnikach
 • Naprawa stołów w świetlicy w Januszowicach
 • Prace remontowe w siedzibie KGW Smroków: układanie płytek, malowanie pomieszczeń
 • Łatanie dziur asfaltem na drogach gminnych w Miłocicach i Januszowicach
 • Demontaż dekorów świątecznych

Podsumowanie roku św. Michała Archanioła - podziękowania dla szkół.

Zmiany kadrowe - M. Chwastek Dyrektorem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zadania inwestycyjne na rok 2024

1.     Rynek w Słomnikach - zakończenie zadania

2.     Modernizacja ZS Waganowice - kontynuacja zadania

3.     Budowa ŚDS w Miłocicach - zadanie dwuletnie

4.     Budowa żłobka w Słomnikach - zadanie dwuletnie, dokumentacja, przetarg, rozpoczęcie budowy

5.     Remont budynku Urzędu Miejskiego - elewacja, wymiana okien

6.     Modernizacja wejścia do UM - podjazdy, taras, schody

7.     Remont stacji PKP Kolejowa - zadanie trzyletnie

8.     Inwestycje w drogi gminne:

·         Rozbudowa ul. Słonecznej - środki niewygasające 2023

·         Orłów Dolny

·         Ulica boczna od ul. Bema

·         Remont mostu w Smrokowie

·         Chodnik ul. Moniuszki

9.     Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg:

·         Prandocin - Granów

·         Wesoła - Ratajów

10.     Drogi gminne FOGR:

·         Sosnówka Glinica

·         Polanowice wzdłuż torów kolejowych

·         Muniakowice wąwóz

11.    Polski Ład: drogi gminne na  terenie po scaleniu

12.   Drogi wojewódzkie: obwodnica Słomnik - dotacja na projekt

13.   Drogi powiatowe - dotacja na  IS:

·         Ul Słowackiego - dokończenie z 2023

·         Remont drogi Januszowice

·         Pobocze w Wężerowie

·         Chodnik w Polanowicach

·         Pobocze w Smrokowie - dokumentacja

14.    Inwestycje wodociągowe - dotacja dla ZGKiM:

·         Modernizacja komory zasów Kacice

·         Remont zbiornika głównego Kacice

·         Przebudowa połączenia ujęć wody  W2-W3

15.   Inwestycje kanalizacyjne - dotacja dla ZGKiM

·         Budowa kanalizacji ul. Krakowska przed wiaduktem - środki niewygasające 2023

·         Budowa kanalizacji Januszowice - Prandocin - środki niewygasające 2023

·         Kanalizacja ul. Krakowska za wiaduktem po obu stronach

16.    Małopolskie Remizy - remont  II sali Prandocin

17.    Modernizacja ZSO Słomniki - remont dachu

18.   Modernizacja ZS Waganowice- kotłownia gazowa

19.  Reelektyfikacja - rozbudowa oświetlenia:

·         Wymiana lamp w Parku

·         Polanowice pod lasem - Zaborze

·         Ul. Kolejowa - ul. Mirka

·         Dobudowa pojedynczych lamp solarnych

·         Projekt Zagaje Smrokowskie za świetlicą

20.     Dotacja dla ZDW - oświetlenie przejścia ul. Kościuszki

21.     Figura Św. Michała Archanioła

22.     Przebudowa Orlika, wymiana nawierzchni

23.     Zakup urządzeń na place zabaw

24.    Nowa Perspektywa – projekty na kolejne lata

·         Budowa świetlicy wiejskiej w Wesołej

·         Zagospodarowanie poddasza remizy w Niedźwiedziu na cele kultury

·         Zagospodarowanie budynku w Prandocinie dla biblioteki publicznej

·         Modernizacja budynku stacji PKP Miasto

·         PFU nowego budynku administracyjnego

·         Kładka nad Szreniawą w Parku Sarnowiczów

·         Drogi /ZRID/: przy ZSO, Niedźwiedź Kolonia, Prandocin Iły SAG

·         Przebudowa budynku dawnej galwanizerni w Zaborzu  na cele społeczne

·         Budowa parku miejskiego przy ul. Niecałej /Kwietnica/

·         Zbiorniki retencyjne Lipna Wola i Wężerów

·         Park nad Młynówką

·         Budowa ścieżki wokół stawu w Januszowicach

·         Termomodernizacja ZSO w Słomnikach

·         Wodociągi i kanalizacja na terenie po scaleniu

·         Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w południowej części gminy

·         Dokumentacja na przyłącz i instalację gazową OSP Prandocin i OSP Niedźwiedź, szkoła Prandocin

·         Klaster Energii- dokumentacja na OZE na obiektach gminnych

 

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel