chodnik

Zakończyła się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 775 polegająca na budowie chodnika w Brończycach i Waganowicach. Dzięki tej inwestycji poprawił się stan bezpieczeństwa pieszych.

Inwestycja polegała na budowie chodnika na odcinku 010 km 3+415,00 – 3+987,40.

Zakres prac obejmował budowę lewostronnego chodnika o szer. 2 m, budowie odcinka pobocza lewostronnego o szer. 1 m, przebudowie zjazdów indywidualnych, budowie poszerzenia jezdni wraz ze ściekiem z dwóch rzędów kostki, rozbiórce i przebudowie lewostronnych rowów drogowych, budowie odcinków kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych krawężnikowych i przykanalików włączonych do projektowanej kanalizacji deszczowej. Koszt inwestycji, która przebiegała w dwóch etapach wyniósł łącznie 1 169 974,37 zł, w tym 624 166,63 zł ze środków Województwa Małopolskiego.

 

 

1
2
3
1
2
3