trójkąt z wykrzyknikiem

W związku ze stwierdzeniem w dniu 1 lipca 2023 r. w miejscowości Dojazdów, gm. Kocmyrzów-Luborzyca, powiat krakowski ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu w załączeniu podajemy do wiadomości treść Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu krakowskiego ziemskiego, proszowickiego, wielickiego, i Miasta Krakowa.

bukiet czosnkowy

Burmistrz Gminy Słomniki oraz Wójt Gminy Radziemice zapraszają na XIII Małopolskie Święto Czosnku w Prandocinie.

prace wykonane przez dzieci

16 czerwca 2023 r. miał miejsce uroczysty finał Międzyszkolnego konkursu plastyczno-technicznego „Eko-zabawka” - w ramach programu: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze ”, który objęty został honorowym patronatem  Ekodoradcy Gminy Słomniki w osobie p. Magdaleny Gzyl.

budynek od frontu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach przenosi swoją siedzibę do nowego budynku przy ul. Żeromskiego 2 w Słomnikach. 

Zakończyła się budowa drogi gminnej od ul. Poniatowskiego do ul. Jana Pawła II.