Urząd Miejski w Słomnikach informuje, że na podstawie zarządzenia nr 149/2021 Burmistrza Gminy Słomniki dzień 24 grudnia 2021 roku (Wigilia-piątek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Słomnikach za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 roku.