A A A
Planu mobilności

Plan mobilności to swoista mapa potrzeb mieszkańców w dziedzinie komunikacji. Mieszkańcy mogli dyskutować i zgłaszać uwagi do jego projektu  14 lutego na otwartym spotkaniu w sali obrad.

Spotkanie poprowadził przedstawiciel firmy Via Vistula Franek i Sapoń Sp.J. z Krakowa – autorzy projektu Planu Mobilności dla Gminy Słomniki. W ramach konsultacji mieszkańcy zgłaszali także swoje uwagi do projektu za pomocą ankiet.

Plan Mobilności jest dokumentem, który określa zakres działań mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na podróże samochodem i wybór transportu publicznego jako głównego środka transportu w codziennych podróżach. Promuje transport zbiorowy, pieszy oraz rowerowy poprzez konkretne, pozytywne działania.

Realizacja założeń „Planu Mobilności Gminy Słomniki” pozwoli wskazać potencjalne inwestycje z zakresu ciągów pieszych i rowerowych poprawiających dostępność do transportu zbiorowego na terenie Gminy. Ma na celu zmniejszenie liczby podróży wykonywanych samochodem na rzecz przemieszczania się komunikacją zbiorową lub pojazdami przyjaznymi środowisku. Jest również niezbędnym dokumentem przy składaniu wniosków o środki unijne w zakresie zrównoważonego transportu publicznego.