uczestnicy spotkania z dyplomami

Za nami  kolejny, szósty już nabór w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

ludzie stojący w lesie, słuchający wykładu

Choć wszyscy na co dzień korzystamy z drewna w różnych jego postaciach, a także regularnie wypoczywamy w lasach, to najczęściej nie do końca wiemy jak wygląda praca ludzi odpowiedzialnych za realizację przez las wszystkich tych funkcji.

radni i burmistrz z kwiatami

Rada Miejska w Słomnikach 22 czerwca br. podczas XLIX sesji zwyczajnej jednogłośnie udzieliła wotum zaufania oraz wyraziła pozytywną ocenę pracy Burmistrza Gminy Słomniki Pawła Knafla w wydatkowaniu publicznych pieniędzy, udzielając mu absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Słomniki za rok 2022. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z jego wykonania.

chodnik

Zakończyła się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 775 polegająca na budowie chodnika w Brończycach i Waganowicach. Dzięki tej inwestycji poprawił się stan bezpieczeństwa pieszych.

kolorowe kubły na odpady

Przedstawiamy nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminie Słomniki na drugie półrocze 2023 roku. Więcej informacji o odbiorze odpadów i PSZOK TUTAJ