A A A
3. sesja

Przyjęcie programu do walki z narkomanią i alkoholizmem oraz uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Budżetu Gminy Słomniki na rok 2015 to jedne z głównych punktów 3. sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 29 stycznia 2015 r.

Podczas obrad 3. sesji Rady Miejskiej przyjęto wiele ważnych uchwał.

 

Program stanowi kontynuację działań z lat poprzednich realizowanych w formie długofalowej strategii. Planuje się m.in. zwiększenie dostępności pomocy psychoterapeutycznej zarówno dla osób uzależnionych, jak i ich rodzin, a także rozszerzenie dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym o porady nie tylko psychologa, ale i prawnika.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015–2025 przedstawiono obecną oraz przyszłą sytuację finansową oraz poszczególne zadania inwestycyjne na kolejne lata przyczyniające się do rozwoju naszej gminy.

Przegłosowano Uchwałę Budżetową na 2015 r.; zawarte w niej dane wykazują stabilną sytuację budżetową Gminy Słomniki.

Zakłada on dążenie do osiągnięcia efektywnego zarządzania lokalami mieszkalnymi poprzez m.in. systematyczną poprawę stanu technicznego budynków, kolejne adaptację powierzchni niemieszkalnych, eliminowanie niekontrolowanego podnajmu lokali.

Pozostałe uchwały – kliknij tutaj.

Zdjęcie: Głos Słomnik