A A A
Targów Poznańskich Budma

Gmina Słomniki prezentowała swoje doświadczenia w budowaniu obiektów użyteczności publicznej metodą pasywną na Międzynarodowych Targach Budownictwa Budma. Wciąż dzielimy się także swoją wiedzą z przyjeżdżającymi do nas delegacjami z Polski i Europy. Ostatnio gościliśmy przedstawicieli Rady Miejskiej z Ukrainy.

19. edycja Targów Poznańskich Budma poświęcona była w głównej mierze zagadnieniom energooszczędności i ekologii w budownictwie. Tegoroczne targi odbywały się pod hasłem „Zrównoważone budownictwo – ekonomia, ekologia, człowiek”. Na wystawie prezentowano rozwiązania z obszarów budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury społecznej i użyteczności publicznej, a także budownictwa przemysłowego i drogowego. Gminę Słomniki reprezentował Zastępca Burmistrza Michał Chwastek, który w ramach VIII Forum Budownictwa Energooszczędnego i Efektywności Energetycznej wygłosił referat pt. „Miasto Słomniki jako przykład do naśladowania – dlaczego to Miasto buduje od 2010 roku wyłącznie społeczne budynki pasywne”. Cieszył się on dużym zainteresowaniem. Była to także kolejna okazja do wymienienia doświadczeń między różnymi podmiotami z całego świata.

Wciąż przyjeżdżają do nas delegacje samorządowców i przedsiębiorców z różnych zakątków Polski i Europy. Ostatnio gościliśmy delegację z  Iwano-Frankiwska (Stanisławów) na Ukrainie. Przewodnicząca Rady Miasta wraz z radnymi chcieli dowiedzieć się jak najwięcej o technice pasywnej, którą chcieliby zastosować na swoim terenie.

Fot. PIBP