W rejonie nr 3 zdiagnozowano miejsce zagrożone, tj. rejon zbiornika wody pitnej w miejscowości Januszowice, gdzie dochodzi do zaśmiecania terenu, poprzez pojedyncze osoby, które przyjeżdżają tam pojazdami w ramach relaksu.

W związku z intensywnymi opadami deszczu, które wystąpiły w ostatnich dniach na południu Polski, wzrosło zagrożenie osuwiskowe. Należy się spodziewać uaktywnienia istniejących i powstania nowych osuwisk. Zagrożenie dotyczy obszaru małopolski i południowej części województwa śląskiego.

Wprowadzono nowe zasady odpłatnego przejmowania przez Gminę Słomniki urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, planowanych do wybudowania bądź wybudowanych przez Inwestora prywatnego z własnych środków na terenie Gminy Słomniki i włączonych do systemu wodociągowego, kanalizacji sanitarnej Gminy Słomniki.

Niniejsza ankieta ma na celu poznanie potrzeb obywateli Ukrainy, którzy przyjechali na teren Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego br., ich obecnej sytuacji rodzinnej i materialnej, a także ich planów na przyszłość. Termin nadesłania do 31 sierpnia 2022 r.

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Słomniki o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. II Małopolski Motoweek - bezpieczeństwo na drodze.

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2022r. o godz. 15.00. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

W dniu 18 sierpnia 2022 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się  XLI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

W tym roku Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Gniazdo w Zakopanem startuje ze sportową ofertą dla mieszkańców Małopolski! Dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów! Każdy znajdzie aktywność dla siebie.

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: pałac w Niedźwiedziu. Szczegóły w załączniku.

Podkategorie