W dniu 10 marca 2022 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się  XXXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.
Sesja będzie transmitowana na portalu YouTube, a wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco oglądać na stronie: http://slomniki.rada24.pl/

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 7 marca 2022r. o godz. 15.00. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje,  że od 1  marca 2022 r. na terenie powiatu krakowskiego porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będą w sposób hybrydowy (stacjonarnie oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość).

  • Działasz w młodej organizacji pozarządowej?
  • Masz grupę, z którą realizujesz swoje pasje?
  • Chcesz zrobić coś dla swojej społeczności?
  • Zamierzasz wzmocnić swoją organizację?

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie:

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od 21 lutego 2022 r. od godz. 21.00 do 4 marca 2022 r. do godz. 23.59. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Dotychczas obowiązywał pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA–CRP).

Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach informuje, iż w związku z realizacją Planu Działania Priorytetowego dla rejonu służbowego 13 nr 1 w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022r. w miejscowości Słomniki, ul. Żeromskiego, dokonywane będą wzmożone kontrole w/wymienionego miejsca zagrożonego gdzie dochodzi do nieprawidłowego parkowania pojazdów.

Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach informuje, że w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. będzie prowadził działania priorytetowe w rejonie skrzyżowania dróg (Muniakowice – Obrażejowice) w miejscowości Prandocin, celem wyeliminowania naruszeń przepisów Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

Podkategorie