Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Jak przygotować i obsłużyć przemieszczanie towarów pomiędzy Polską a Wielką Brytanią po Brexicie? Zapraszamy na szkolenie podczas którego przedstawimy wszystkie istotne zmiany jakie zaszły po 31 stycznia 2020r.

Konkurs już po raz 21-wszy organizuje Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Informuje się, że na dzień 11.07.2022r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach został przeprowadzony ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości:

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nie posiadającym numeru PESEL.

Od 24 lutego, czyli dnia agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyło blisko 4,5 mln uchodźców z Ukrainy. Ponad 1,2 miliona z nich uzyskało już polski numer PESEL (z czego ok. 50% stanowią osoby w wieku produkcyjnym), co może świadczyć o chęci tych osób aby pozostać na dłużej w naszym kraju. Jak dotąd, co najmniej 260 tys. osób podjęło pracę w Polsce. Część obywateli Ukrainy napotyka jednak na różnego rodzaju trudności w jej znalezieniu (np. bariera językowa, obawa przed oszustwami etc.).

Szanowni Państwo,

Przekazuję broszurę informacyjną nt. Polski w zakresie obejmowania ochroną czasową wysiedleńców z terytorium Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju opracowaną przez Agencję UE ds. Azylu (European Union Agency for Asylum, dalej: EUAA) oraz MSWiA w porozumieniu z pozostałymi właściwymi merytorycznie resortami.

W związku z utrzymującymi się oraz prognozowanymi także na kolejne dni przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy upałami 2/3 stopnia, tj. temperaturą maksymalną powyżej 34 st. C, informujemy o czym należy pamiętać w gorące dni:

Dalsze przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych - do 31 lipca 2022r.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 31 lipca 2022 r. do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 192 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP ) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 193 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego).

Prezes Rady Ministrów wprowadza stopnie alarmowe na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane służbom za pośrednictwem numeru telefonu 112

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Urząd Miejski w Słomnikach  oraz Biuro Powiatowe  ARiMR w Krakowie zaprasza na szkolenie z zakresu:  "Nowe zasady rejestracji zwierząt Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym, zapobieganie ASF, które odbędzie się w dniu 04 lipca 2022 r. o godz. 11:00 na sali obrad w Urzędzie Miejskim w Słomnikach – ul. Kościuszki 64.

Podkategorie